ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A(z) KO-MEDIC KFT. (09-09-011235) (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az Adatkezelő címe: 4031 Debrecen, Nyitra u. 4.

Az Adatkezelő elérhetősége: +36 30 518-0417

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó a megrendeléssel kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: Megrendelők

A kezelt adatok köre: a megrendelés során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
1. A KO-MEDIC KFT. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
2. GLS Futárszolgálat szállítmányozási és adminisztrációs munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 12 hónapon belül törlésre kerülnek.

A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél
1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
2. személyes adatainak helyesbítését,
3. személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználó az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti saját adatainak törlését, vagy módosítását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva.
A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése, vagy törlése érdekében.

Ha a Felhasználó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)